Bl. otec Eugen Mária prosím o pomoc pri uzdravení mojej mamky, prosím o jej záchranu a zlepšenie zdravotného stavu, aby ešte mohla pobudnúť medzi nami. Potrebujeme ju.
Drahý otče prosím o silu prijať Božiu vôľu.
Ďakujem